dzięki szerokiemu zakresowi stosowanych metod.

(zdjęcie)

Skuteczność terapii to dla mnie priorytet. Temu celowi podporządkowuję wszystkie działania oraz dobór metod działania. Wspólnie z pacjentem ustalam cel terapii, informuję o zakładanych etapach, planowanej ilości spotkań.

Ale czym właściwie jest skuteczna fizjoterapia?

Skuteczna fizjoterapia to taka, która realizuje założone cele. W większości przypadków takim celem jest powrót do pełnej sprawności lub pozbycie się bólu. W cięższych stanach chorobowych, np. po udarach, celem jest poprawienie funkcji ruchowych na tyle, żeby pacjent mógł samodzielnie wykonywać określone czynności i być niezależnym od innych. W przypadkach najcięższych celem fizjoterapii może być zatrzymanie lub spowolnienie postępu choroby.

Skuteczny fizjoterapeuta nie odwołuje się do gotowych schematów czy planów terapii, a z odbytych kursów czy szkoleń umiejętnie dobiera te elementy, które będą korzystnie oddziaływać w konkretnym przypadku. Szeroki zakres stosowanych metod pozwala mi skutecznie leczyć wiele rodzajów dolegliwości.

Więcej o metodach leczenia: <link>