Cel rehabilitacji neurologicznej to

Przywrócenie wszystkich utraconych funkcji ruchowych, oraz funkcji aktywności codziennych powstałych m.in. po uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego (np. udar mózgu, zaburzenia pracy móżdżku, mózgowe porażenie dziecięce, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona). Rehabilitacja po udarze ma za zadanie poprawić ogólną koordynację i sprawność motoryczną pacjenta.

Jeżeli przywrócenie funkcji ruchowych nie jest w całości możliwe, ważne jest nauczenie pacjenta, jak radzić sobie z powstałą niepełnosprawnością.

Rehabilitacja neurologiczna to również adaptacja, innymi słowy kompensacja, w którym pacjenci  uczą się innych strategii ruchowych tak, aby mogli swobodnie funkcjonować w swoim środowisku pomimo powstałych ograniczeń.

Rehabilitacja po udarze mózgu

wymaga zatem innego prowadzenia przez fizjoterapeutę niż np. w stwardnieniu rozsianym (SM).

Bez odpowiedniego nadzoru rehabilitanta nad tym procesem może dojść do wykształcenia się u pacjenta szkodliwych dla jego sprawności wzorców kompensacyjnych.

W przypadku chorób neurologicznych powrót do pełnej sprawności jest często niemożliwy pomimo prowadzonej rehabilitacji neurologicznej.

W takim przypadku rehabilitacja neurologiczna i fizjoterapia jest  ukierunkowana na podtrzymywanie tych funkcji, które pozostały.

Szczególnie ważne jest to w przypadku postępujących chorób neurologicznych jak np.w stwardnieniu rozsianym.

Liczne badania naukowe wykazują, że mimo postępującego procesu choroby, możliwe jest utrzymanie możliwości funkcjonalnych pacjentów a nawet modulowanie postępu choroby działaniami fizjoterapeutycznymi. Tutaj dużą rolę odgrywa praca doświadczonego fizjoterapeuty. Aby tak się stało potrzebna jest jednak konsekwentna rehabilitacja po udarze oraz w innych schorzeniach  neurologicznych.

Badania naukowe dowodzą również, że ćwiczenia powinny być ukierunkowane nie tylko na zadanie, ale przede wszystkim na jego kontekst praktyczny.

Wykonywanie ćwiczeń skierowanych na funkcję pomaga utrwalać prawidłowe wzorce ruchowe, co może być skutecznym czynnikiem zapobiegającym pogorszeniu sprawności.

Rehabilitacja neurologiczna powinna być realizowana kompleksowo.

Kluczowe jest zidentyfikowanie optymalnego sposobu postępowania biorąc pod uwagę charakterystykę danego pacjenta.

Poza tym należy określić odpowiednią dawkę poszczególnych zadań oraz czas rozpoczęcia rehabilitacji po powstaniu uszkodzenia mózgu.
Czas: 45-60 min,  

Fizjoterapia Szczęśliwa – skuteczna rehabilitacja po udarze oraz rehabilitacja neurologiczna we Wrocławiu! Zapraszamy! Wizyty Domowe Krzyki, Grabiszyn.