Indywidualny dobór metod leczenia oraz  planu terapii.

Pacjent, z jego aktualnym schorzeniem, historią chorób, osobowością, stanowi dla mnie całość.

W kontekście planowania fizjoterapii istotne są nie tylko aktualne objawy, ale historia naszych chorób czy problemów, tryb życia, aktualne obciążenie pracą i stres, a także cechy charakteru.

W pracy z pacjentem biorę pod uwagę wszystkie te aspekty, dostosowując plan terapii do schorzenia, ale także do możliwości, oczekiwań i motywacji pacjenta.

Dlatego kluczowym elementem fizjoterapii jest szczegółowa rozmowa z pacjentem – wywiad, przeprowadzany podczas pierwszej wizyty.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co czeka Cię podczas pierwszej wizyty, kliknij tutaj: Pierwsza wizyta

Wierzę, że tylko indywidualne podejście do pacjenta zagwarantuje sukces terapii, dlatego nie korzystam z gotowych programów rehabilitacji.

Mimo, że schorzenia są podobne, to każdy człowiek jest inny i w innym tempie dochodzi do siebie.

Na niektóre kwestie jako pacjenci mamy wpływ- mówię tutaj o trybie życia, stosowaniu się do zaleceń fizjoterapeuty, wykonywaniu zleconych ćwiczeń itp.

Na inne rzeczy wpływu nie mamy, np. stopień i głębokość urazu, obciążenia genetyczne, szybkość gojenia się tkanek.

Dlatego z każdą kolejną wizytą oceniam postępy i dostosowuję oraz modyfikuję działania, aby ostatecznie osiągnąć cele terapii.

OFERTA – FIZJOTERAPIA